Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 17.01.2023. godine

1.Prethodno stanje
6.826.706,37 RSD
2.Zaduženje
404.767,21 RSD
3.Odobrenje
132.954,34 RSD
4.Novo stanje
6.554.893,50 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 17.01.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 17.01.2023. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
30.000,00 RSD
2.Ostala plaćanja
374.767,11 RSD
Ukupno:
404.767,21 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 17.01.2023. godine