Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 17.01.2024. godine

1.Prethodno stanje
6.202.065,18 RSD
2.Zaduženje
109.029,62 RSD
3.Odobrenje
210.002,55 RSD
4.Novo stanje
6.303.038,11 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 17.01.2024. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 17.01.2024. godine

1.Plate
15.245,10 RSD
2.Ostala plaćanja - MF - Naknade za usluge koje vrši UT Bg
93.784,52 RSD
Ukupno:
109.029,62 RSD