Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 17.02.2022. godine

1.Prethodno stanje
6.191.359,98 RSD
2.Zaduženje
84.058.119,57 RSD
3.Odobrenje
84.043.463,54 RSD
4.Novo stanje
6.176.703,95 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 17.02.2022. godine

1.Plate
83.740.536,07 RSD
Ukupno:
83.740.536,07 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 17.02.2022. godine

1.Plate
84.058.119,57 RSD
Ukupno:
84.058.119,57 RSD