Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 17.03.2017. godine

1.Prethodno stanje
9.086.539,91 RSD
2.Zaduženje
1.846.758,01 RSD
3.Odobrenje
417.354,00 RSD
4.Novo stanje
7.657.135,90 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 17.03.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 17.03.2017. godine

1.Plate
54.350.078,23 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
876.685,24 RSD
Ukupno:
55.226.736,47 RSD