Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 17.03.2020. godine

1.Prethodno stanje
5.453.185,82 RSD
2.Zaduženje
1.342.574,74 RSD
3.Odobrenje
167.125,00 RSD
4.Novo stanje
4.277.736,08 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 17.03.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 17.03.2020. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
921.552,60 RSD
2.Energenti
193.212,14 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
227.810,00 RSD
Ukupno:
1.342.574,74 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 17.03.2020. godine