Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 17.03.2021. godine

1.Prethodno stanje
12.298.976,75 RSD
2.Zaduženje
4.256.578,13 RSD
3.Odobrenje
2.870.342,72 RSD
4.Novo stanje
10.912.741,34 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 17.03.2021. godine

1.Lekovi
60.914,72 RSD
Ukupno:
60.914,72 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 17.03.2021. godine

1.Plate
9.402,90 RSD
2.Otpremnine, jubilarne nagrade
424.030,79 RSD
3.Sanitetski i medicinski materijal
1.774.308,00 RSD
4.Materijalni i ostali troškovi
2.048.836,44 RSD
Ukupno:
4.256.578,13 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 17.03.2021. godine