Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 17.03.2022. godine

1.Prethodno stanje
6.038.621,34 RSD
2.Zaduženje
833.785,83 RSD
3.Odobrenje
3.527.120,54 RSD
4.Novo stanje
8.731.956,05 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 17.03.2022. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
2.356.666,67 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
619.375,00 RSD
Ukupno:
2.976.041,67 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 17.03.2022. godine

1.Plate
654.507,23 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
137.920,00 RSD
3.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
41.358,60 RSD
Ukupno:
833.785,83 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 17.03.2022. godine