Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 17.03.2023. godine

1.Prethodno stanje
5.385.267,01 RSD
2.Zaduženje
494.959,00 RSD
3.Odobrenje
652.853,78 RSD
4.Novo stanje
5.543.161,79 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 17.03.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 17.03.2023. godine

1.Plate
11.305,25 RSD
2.Otpremnine, jubilarne nagrade
374.773,75 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi -Velebit
108.880,00 RSD
Ukupno:
494.959,00 RSD