Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 17.04.2018. godine

1.Prethodno stanje
3.979.704,19 RSD
2.Zaduženje
60.666.139,73 RSD
3.Odobrenje
59.637.565,20 RSD
4.Novo stanje
2.951.129,66 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 17.04.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 17.04.2018. godine

1.Ostali indirektni troškovi
1.387.585,12 RSD
Ukupno:
1.387.585,12 RSD