Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 17.04.2019. godine

1.Prethodno stanje
4.186.555,81 RSD
2.Zaduženje
0,00 RSD
3.Odobrenje
200.356,00 RSD
4.Novo stanje
4.386.911,81 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 17.04.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 17.04.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD