Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 17.05.2017. godine

1.Prethodno stanje
2.535.395.14 RSD
2.Zaduženje
55.153.953.09 RSD
3.Odobrenje
55.856.649.39 RSD
4.Novo stanje
3.238.091.44 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 17.05.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 17.05.2017. godine

1.Ostali indirektni troškovi
1.284.601.53 RSD
Ukupno:
1.284.601.53 RSD