Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 17.05.2018. godine

1.Prethodno stanje
3.422.271,22 RSD
2.Zaduženje
61.803.013,60 RSD
3.Odobrenje
60.982.706,32 RSD
4.Novo stanje
2.601.963,94 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 17.05.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 17.05.2018. godine

1.Plate
6.000,00 RSD
2.Lekovi, santitetski materijal
322.311,91 RSD
3.Ostali indirektni troškovi
6.862,39 RSD
Ukupno:
385.174,30 RSD