Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 17.05.2022. godine

1.Prethodno stanje
7.639.940,20 RSD
2.Zaduženje
11.749.949,47 RSD
3.Odobrenje
11.442.905,69 RSD
4.Novo stanje
7.332.896,42 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 17.05.2022. godine

1.Energenti
3.543.694,96 RSD
Ukupno:
3.543.694,96 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 17.05.2022. godine

1.Energenti
7.404.123,69 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
358.936,39 RSD
3.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
101.289,39 RSD
4.Ostala plaćanja
3.885.600,00 RSD
Ukupno:
11.749.949,47 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 17.05.2022. godine