Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 17.05.2023. godine

1.Prethodno stanje
5.864.897,08 RSD
2.Zaduženje
78.238,46 RSD
3.Odobrenje
513.009,22 RSD
4.Novo stanje
6.299.667,84 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 17.05.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 17.05.2023. godine

1.Plate
23.544,66 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
16.700,00 RSD
3.Ostala plaćanja
37.993,80 RSD
Ukupno:
78.238,46 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 17.05.2023. godine