Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 17.06.2020. godine

1.Prethodno stanje
4.523.081,16 RSD
2.Zaduženje
454.727,25 RSD
3.Odobrenje
1.225.610,65 RSD
4.Novo stanje
5.293.964,56 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 17.06.2020. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
671.583,33 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatollogiji
296.375,00 RSD
Ukupno:
967.958,33 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 17.06.2020. godine

1.Plate
1.827,00 RSD
2.Prevoz
9.544,84 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
151.950,16 RSD
4.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
291.405,25 RSD
Ukupno:
454.727,25 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 17.06.2020. godine