Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 17.06.2021. godine

1.Prethodno stanje
8.231.837,95 RSD
2.Zaduženje
355.533,11 RSD
3.Odobrenje
117.153,00 RSD
4.Novo stanje
7.993.457,84 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 17.06.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 17.06.2021. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
323.597,02 RSD
2.Ostala plaćanja
31.936,06 RSD
Ukupno:
355.533,11 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 17.06.2021. godine