Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 17.06.2022. godine

1.Prethodno stanje
5.968.306,44 RSD
2.Zaduženje
832.423,35 RSD
3.Odobrenje
8.539.032,25 RSD
4.Novo stanje
13.674.915,34 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 17.06.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 17.06.2022. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
494.978,35 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
50.000,00 RSD
3.Ostala plaćanja
287.445,00 RSD
Ukupno:
832.423,35 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 17.06.2022. godine