Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 17.07.2018. godine

1.Prethodno stanje
2.119.801,32 RSD
2.Zaduženje
61.683.495,35 RSD
3.Odobrenje
64.394.990,57 RSD
4.Novo stanje
4.831.296,54 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 17.07.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 17.07.2018. godine

1.Plate
2.040,00 RSD
2.Lekovi, santitetski materijal
497.343,16 RSD
3.Ostali indirektni troškovi
3.201.942,08 RSD
Ukupno:
3.701.325,24 RSD