Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 17.07.2020. godine

1.Prethodno stanje
15.930.637,48 RSD
2.Zaduženje
11.762.452,01 RSD
3.Odobrenje
3.422.104,86 RSD
4.Novo stanje
7.590.290,13 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 17.07.2020. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
1.843.105,20 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
671.583,33 RSD
3.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji - HATEZ Novi Sad
296.375,00 RSD
Ukupno:
2.811.063,53 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 17.07.2020. godine

1.Plate
11.738.828,01 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
23.624,00 RSD
Ukupno:
11.762.452,01 RSD