Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 17.07.2019. godine

1.Prethodno stanje
3.834.725,94 RSD
2.Zaduženje
27.095,52 RSD
3.Odobrenje
1.172.068,97 RSD
4.Novo stanje
4.979.699,39 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 17.07.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 17.07.2019. godine

1.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
27.095,52 RSD
Ukupno:
27.095,52 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 17.07.2019. godine