Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 17.07.2023. godine

1.Prethodno stanje
8.930.166,33 RSD
2.Zaduženje
98.906.402,22 RSD
3.Odobrenje
98.258.926,27 RSD
4.Novo stanje
8.282.690,38 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 17.07.2023. godine

1.Plate
98.074.649,17 RSD
Ukupno:
98.074.649,17 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 17.07.2023. godine

1.Plate
98.406.402,22 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi - Velebit
500.000,00 RSD
Ukupno:
98.906.402,22 RSD