Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 17.08.2017. godine

1.Prethodno stanje
412.483,91 RSD
2.Zaduženje
0,00 RSD
3.Odobrenje
124.350,00 RSD
4.Novo stanje
536.833,91 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 17.08.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 17.08.2017. godine

1.Plate
55.201.581,86 RSD
2.Lekovi, santitetski materijal
200.304,42 RSD
Ukupno:
55.401.886,28 RSD