Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 17.08.2020. godine

1.Prethodno stanje
5.028.372,52 RSD
2.Zaduženje
79.093.942,78 RSD
3.Odobrenje
80.532.659,58 RSD
4.Novo stanje
6.467.089,32 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 17.08.2020. godine

1.Plate
78.478.834,92 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
1.343.166,66 RSD
3.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
592.750,00 RSD
Ukupno:
80.414.751,58 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 17.08.2020. godine

1.Plate
79.091.686,78 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi - BeotelNet
2.256,00 RSD
Ukupno:
79.093.942,78 RSD