Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 17.08.2022. godine

1.Prethodno stanje
6.212.057,52 RSD
2.Zaduženje
287.810,20 RSD
3.Odobrenje
403.514,87 RSD
4.Novo stanje
6.327.762,19 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 17.08.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 17.08.2022. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
287.810,20 RSD
Ukupno:
287.810,20 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 17.08.2022. godine