Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 17.09.2020. godine

1.Prethodno stanje
6.239.796,98 RSD
2.Zaduženje
2.813.262,79 RSD
3.Odobrenje
1.281.627,96 RSD
4.Novo stanje
4.708.162,15 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 17.09.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 17.09.2020. godine

1.Lekovi
524.935,38 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
83.340,30 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
120.000,00 RSD
4.Lekovi van ugovora
270.301,15 RSD
5.Ostala plaćanja
1.981.366,56 RSD
Ukupno:
2.813.262,79 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 17.09.2020. godine