Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 17.09.2019. godine

1.Prethodno stanje
8.468.325,54 RSD
2.Zaduženje
240.411,28 RSD
3.Odobrenje
6.306.507,67 RSD
4.Novo stanje
14.534.391,93 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 17.09.2019. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
5.166.916,67 RSD
Ukupno:
0,005.166.916,67 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 17.09.2019. godine

1.Plate
4.000,00 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
225.000,00 RSD
3.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
11.411,28 RSD
Ukupno:
240.411,28 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 17.09.2019. godine