Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 17.10.2019. godine

1.Prethodno stanje
7.976.736,64 RSD
2.Zaduženje
363.855,13 RSD
3.Odobrenje
5.094.241,50 RSD
4.Novo stanje
12.707.123,01 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 17.10.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 17.10.2019. godine

1.Prevoz
28.351,11 RSD
2.Ostala plaćanja
335.504,02 RSD
Ukupno:
363.855,13 RSD