Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 17.10.2022. godine

1.Prethodno stanje
11.514.037,76 RSD
2.Zaduženje
87.238.250,90 RSD
3.Odobrenje
87.032.133,05 RSD
4.Novo stanje
11.307.919,91 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 17.10.2022. godine

1.Plate
86.858.622,88 RSD
Ukupno:
86.858.622,88 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 17.10.2022. godine

1.Plate
87.238.250,90 RSD
Ukupno:
87.238.250,90 RSD