Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 17.10.2023. godine

1.Prethodno stanje
13.755.462,13 RSD
2.Zaduženje
1.480.927,89 RSD
3.Odobrenje
217.293,94 RSD
4.Novo stanje
12.491.828,18 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 17.10.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 17.10.2023. godine

1.Plate
677.677,29 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
625.000,00 RSD
3.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
107.249,76 RSD
4.Ostala plaćanja
71.000,84 RSD
Ukupno:
1.480.927,89 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 17.10.2023. godine