Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 17.11.2020. godine

1.Prethodno stanje
8.622.182,55 RSD
2.Zaduženje
3.003.453,76 RSD
3.Odobrenje
790.427,76 RSD
4.Novo stanje
6.409.156,55 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 17.11.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 17.11.2020. godine

1.Plate
22.789,60 RSD
2.Otpremnine, jubilarne nagrade
2.905.664,16 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi - Medicinski fakultet Novi Sad
75.000,00 RSD
Ukupno:
3.003.453,76 RSD