Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 17.11.2021. godine

1.Prethodno stanje
7.085.621,45 RSD
2.Zaduženje
339.647,75 RSD
3.Odobrenje
406.962,22 RSD
4.Novo stanje
7.152.935,92 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 17.11.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 17.11.2021. godine

1.Prevoz
7.119,15 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
307.528,60 RSD
3.Ostala plaćanja
25.000,00 RSD
Ukupno:
339.647,75 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 17.11.2021. godine