Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 17.11.2022. godine

1.Prethodno stanje
13.135.547,52 RSD
2.Zaduženje
655.906,00 RSD
3.Odobrenje
875.711,25 RSD
4.Novo stanje
13.355.352,77 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 17.11.2022. godine

1.Energenti
704.661,25 RSD
Ukupno:
704.661,25 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 17.11.2022. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
655.906,00 RSD
Ukupno:
655.906,00 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 17.11.2022. godine