Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 17.11.2023. godine

1.Prethodno stanje
12.976.417,39 RSD
2.Zaduženje
166.628,10 RSD
3.Odobrenje
393.114,00 RSD
4.Novo stanje
13.202.903,29 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 17.11.2023. godine

1.Prevoz
260.000,00 RSD
Ukupno:
260.000,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 17.11.2023. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
75.000,00 RSD
2.Ostala plaćanja
91.628,10 RSD
Ukupno:
166.628,10 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 17.11.2023. godine