Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 17.12.2019. godine

1.Prethodno stanje
85.162.532,33 RSD
2.Zaduženje
79.939.576,19 RSD
3.Odobrenje
3.678.093,99 RSD
4.Novo stanje
8.901.050,13 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 17.12.2019. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
528.649,61 RSD
2.Lekovi
50.490,00 RSD
Ukupno:
579.139,61 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 17.12.2019. godine

1.Plate
73.975.435,92 RSD
2.Lekovi
94.428,07 RSD
3.Energenti
4.779.160,32 RSD
4.Materijalni i ostali troškovi
482.000,00 RSD
5.Lekovi van ugovora
408.551,88 RSD
6.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
200.000,00 RSD
Ukupno:
79.939.576,19 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 17.12.2019. godine