Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 17.12.2020. godine

1.Prethodno stanje
6.846.233,85 RSD
2.Zaduženje
536.532,02 RSD
3.Odobrenje
429.630,28 RSD
4.Novo stanje
6.739.332,11 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 17.12.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 17.12.2020. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
357.912,00 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
30.000,00 RSD
3.Ostala plaćanja
148.620,02 RSD
Ukupno:
536.532,02 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 17.12.2020. godine