Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 18.01.2017. godine

1.Prethodno stanje
10.366.200,09 RSD
2.Zaduženje
4.576.763,55 RSD
3.Odobrenje
4.636.871,61 RSD
4.Novo stanje
10.426.308,15 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 18.01.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 18.01.2017. godine

1.Ostali indirektni troškovi
50.143,76 RSD
Ukupno:
50.143,76 RSD