Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 18.01.2024. godine

1.Prethodno stanje
6.303.038,11 RSD
2.Zaduženje
368.607,05 RSD
3.Odobrenje
170.169,00 RSD
4.Novo stanje
6.104.600,06 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 18.01.2024. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 18.01.2024. godine

1.Plate
4.565,55 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
288.000,00 RSD
3.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
75.000,00 RSD
4.Ostala plaćanja
1.041,50 RSD
Ukupno:
368.607,05 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 18.01.2024. godine