Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 18.02.2022. godine

1.Prethodno stanje
6.176.703,95 RSD
2.Zaduženje
122.075,40 RSD
3.Odobrenje
612.548,50 RSD
4.Novo stanje
6.667.177,05 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 18.02.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 18.02.2022. godine

1.Plate
2.814,00 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji - Aqua system
119.261,40 RSD
Ukupno:
122.075,40 RSD