Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 18.03.2019. godine

1.Prethodno stanje
4.348.353,42 RSD
2.Zaduženje
8.251.374,36 RSD
3.Odobrenje
3.903.422,33 RSD
4.Novo stanje
401,39 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 18.03.2019. godine

1.Lekovi
1.026.000,00 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
2.583.458,33 RSD
Ukupno:
3.609.458,33 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 18.03.2019. godine

1.Plate
8.251.374,36 RSD
Ukupno:
8.251.374,36 RSD