Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 18.03.2021. godine

1.Prethodno stanje
10.912.741,34 RSD
2.Zaduženje
527.343,03 RSD
3.Odobrenje
129.056,00 RSD
4.Novo stanje
10.514.454,31 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 18.03.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 18.03.2021. godine

1.Lekovi
60.914,72 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
150.000,00 RSD
3.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
316.428,31 RSD
Ukupno:
527.343,03 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 18.03.2021. godine