Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 18.03.2024. godine

1.Prethodno stanje
5.951.944,85 RSD
2.Zaduženje
118.519.568,53 RSD
3.Odobrenje
118.758.433,53 RSD
4.Novo stanje
6.190.809,85 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 18.03.2024. godine

1.Plate
118.519.568,53 RSD
Ukupno:
118.519.568,53 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 18.03.2024. godine

1.Plate
118.519.568,53 RSD
Ukupno:
118.519.568,53 RSD