Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 18.04.2017. godine

1.Prethodno stanje
1.852.114,81 RSD
2.Zaduženje
1.395.165,40 RSD
3.Odobrenje
2.281.753,00 RSD
4.Novo stanje
2.738.702,41 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 18.04.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 18.04.2017. godine

1.Plate
53.067.484,06 RSD
2.Lekovi, santitetski materijal
489.929,79 RSD
3.Ostali indirektni troškovi
152.788,50 RSD
Ukupno:
53.710.202,35 RSD