Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 18.04.2018. godine

1.Prethodno stanje
2.951.129,66 RSD
2.Zaduženje
1.387.585,12 RSD
3.Odobrenje
1.079.740,52 RSD
4.Novo stanje
2.643.285,06 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 18.04.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 18.04.2018. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
435.740,60 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
28.800,00 RSD
Ukupno:
464.540,60 RSD