Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 18.05.2017. godine

1.Prethodno stanje
3.238.0981.44 RSD
2.Zaduženje
1.284.601.53 RSD
3.Odobrenje
3.704.037.44 RSD
4.Novo stanje
5.657.527.35 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 18.05.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 18.05.2017. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
475.439.03 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
815.256.09 RSD
Ukupno:
1.290.695.12 RSD