Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 18.05.2018. godine

1.Prethodno stanje
2.601.963,94 RSD
2.Zaduženje
385.174,30 RSD
3.Odobrenje
4.121.089,20 RSD
4.Novo stanje
6.337.878,84 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 18.05.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 18.05.2018. godine

1.Prevoz
3.677,78 RSD
2.Lekovi, santitetski materijal
167.991,16 RSD
3.Ostali indirektni troškovi
249.726,00 RSD
Ukupno:
421.394,94 RSD