Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 18.05.2020. godine

1.Prethodno stanje
5.333.307,88 RSD
2.Zaduženje
470.618,45 RSD
3.Odobrenje
63.082,00 RSD
4.Novo stanje
4.925.771,43 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 18.05.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 18.05.2020. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
470.618,45 RSD
Ukupno:
470.618,45 RSD