Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 18.05.2021. godine

1.Prethodno stanje
6.284.470,36 RSD
2.Zaduženje
57.038,48 RSD
3.Odobrenje
3.076.211,38 RSD
4.Novo stanje
9.303.643,26 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 18.05.2021. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
205.980,00 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
1.912.250,00 RSD
3.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
585.666,67 RSD
Ukupno:
2.703.896,67 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 18.05.2021. godine

1.Materijalni i ostali troškovi - AQUA SYSTEM
57.038,48 RSD
Ukupno:
57.038,48 RSD