Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 18.05.2023. godine

1.Prethodno stanje
6.299.667,84 RSD
2.Zaduženje
1.082,01 RSD
3.Odobrenje
146.836,66 RSD
4.Novo stanje
6.445.422,49 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 18.05.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 18.05.2023. godine

1.Ostala plaćanja - MF - Naknade koje vrši UT BG
1.082,01 RSD
Ukupno:
1.082,01 RSD