Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 18.06.2018. godine

1.Prethodno stanje
3.325.241,60 RSD
2.Zaduženje
0,00 RSD
3.Odobrenje
2.986.104,09 RSD
4.Novo stanje
6.311.345,69 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 18.06.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 18.06.2018. godine

1.Plate
60.870.027,95 RSD
2.Lekovi, santitetski materijal
2.450.979,09 RSD
Ukupno:
63.321.007,04 RSD