Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 18.06.2019. godine

1.Prethodno stanje
5.894.497,51 RSD
2.Zaduženje
427.662,14 RSD
3.Odobrenje
1.137.381,12 RSD
4.Novo stanje
6.604,216,49 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 18.06.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 18.06.2019. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
238.382,56 RSD
2.Ostala plaćanja - Isplata fizickom licu po prinudnoj naplati
189.279,58 RSD
Ukupno:
427.662,14 RSD